Επιδότηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα 2023

Επιδότηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα 2023

Επιχορηγούνται ολοκληρωμένα ηλιακά συστήματα (κύλινδρος και ηλιακά πλαίσια), των οποίων η εγκατάσταση γίνεται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες

Σχέδιο χορηγιών ύψους €2 εκατομμύρια για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες, ενέκρινε σήμερα, 10 Μαΐου 2021, το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Το Σχέδιο, το οποίο θα εφαρμοστεί από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και χρηματοδοτείται από το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_Το Αύριο», εμπίπτει στη στρατηγική για ταχεία μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Δικαιούχοι του σχεδίου είναι αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα και οι ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε υφιστάμενες κατοικίες στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν τις 31.12.2009.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Διεύθυνση

  • Οπτικού Νικολαΐδη 25Α
  • 3045, Λεμεσός – Κύπρος

Αριθμός Τηλεφώνου

Αριθμός Φαξ

Δ/νση Ηλ. Ταχυδρομείου

Στείλτε μας Μήνυμα