ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και είναι διαπιστευμένα με διεθνείς τεχνικές πιστοποιήσεις.

Η VELPA Ltd εφαρμόζει ένα σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001, ενώ όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται με ακριβείς δοκιμές, συστηματικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, παρέχοντας υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και ασφάλειας.

Οι συλλέκτες μας είναι πιστοποιημένοι από διαπιστευμένα εργαστήρια στην Κύπρο (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ενέργειας) και στην Πορτογαλία (Certif).

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες Velpa έχουν βραβευτεί με την υψηλότερη Πιστοποίηση Θερμικού Ηλιακού Συλλέκτη, το σήμα SOLAR KEYMARK EN12975/CAS-F8 and EN12975/CAS-F15.

Ο κύριος επιχειρηματικός μας στόχος είναι να βελτιώσουμε το μέλλον της ηλιακής θέρμανσης και να αναβαθμίσουμε την παραγωγή των προϊόντων μας.

PRESSURE

LOW